Czy lekarz, który pracuje w kilku gabinetach, ma obowiązek posiadania osobnej kasy w każdym miejscu pracy?

Nie jest to konieczne, zakładając, że jedna osoba nie może pracować w kilku miejscach jednocześnie. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy gabinet funkcjonuje również pod nieobecność właściciela, np. pielęgniarka lub sekretarka wydaje wyniki badań, za które pobiera opłatę.  Na każdym paragonie powinien być drukowany adres, pod którym dany lekarz i jego kasa się znajdują. W przypadku kilku gabinetów sytuacja jest podobna jak u taksówkarzy, którzy są w ciągłym ruchu i wówczas  adres umieszczony na paragonie jest miejscem ich zamieszkania lub działalności gospodarczej. Gabinety lekarskie mają jednak określone adresy. Jeden z nich należy wybrać, aby był drukowany na paragonie. Wypisując dokument zgłoszenia instalacji kasy do Urzędu Skarbowego, musimy podać adresy wszystkich gabinetów, w których dana kasa będzie używana oraz podać termin „wizyty domowe”, o ile są one planowane. Jeśli w przyszłości zlikwidujemy któryś z gabinetów lub założymy nowy, należy o tym fakcie pisemnie poinformować swój Urząd Skarbowy. Zalecamy, aby od razu zakupić dwie kasy przenośne, jedną pozostawiając w swoim głównym gabinecie, a drugą wożąc ze sobą,  zamieniając je od czasu do czasu miejscami, aby mieć czas na doładowywanie akumulatora. Kasa przenośna jest mniejsza, lżejsza, dłużej pracuje na jednej baterii, a także jest bardziej odporna na wstrząsy.

  • FAQ
  •