Czy wartość zakupionej kasy fiskalnej można sobie odliczyć od podatku dochodowego?

Tak, ale nie od podatku tylko od podstawy do opodatkowania. Zwrot, uzyskany z Urzędu Skarbowego za zakup kasy, nie musimy traktować jako przychód.

Przykład:

Jest jeszcze rok 2010. Jesteśmy na podatku liniowym czyli 19%. Kasa kosztuje 1000,- netto. Razem z VATem zapłaciliśmy 1220,- PLN. Jeśli jesteśmy płatnikiem VATu to nasz podatek dochodowy zmniejszy się o 190,- PLN, a jeśli nie jesteśmy to o 231,80 PLN. W efekcie uwzględniając odliczenie 700,- PLN dla nie płatnika VAT koszt tej kasy to 288,20 PLN. Dla płatnika VAT sytuacja jest bardziej złożona. Zależy jaki procent stanowi jego sprzedaż ze stawką VAT zwolniony(ZW). Do 2% jest możliwe pełne odliczenie VATu a wtedy koszt tej kasy wyniesie 110,- PLN. W najgorszym przypadku gdy ta proporcja przekracza 98% koszt wyniesie 330,- PLN 

  • FAQ
  •