Czy można wpisywać transakcje do kasy później, np. wieczorem lub kolejnego dnia?

Nie! Paragon musi być drukowany w obecności klienta i musi mu być wręczony. Klient nie musi tego paragonu zabrać, dopiero wtedy możemy go wyrzucić. Jeśli w twoim śmietniku, kontrola Urzędu Skarbowego znajdzie dwa paragony połączone ze sobą, może to oznaczać, że nie wręczałeś ich klientom, co jest przestępstwem skarbowym.

  • FAQ
  •