Czy fiskalizacja kasy musi się odbyć w dniu rozpoczęcia działalności?

NIE! Nie każda działalność wymaga od razu stosowania kasy, ale kiedy powstaje obowiązek jej używania,  nie można tego zrobić bez fiskalizacji. Trzeba mieć kasę od początku, np. jeśli się jest taksówkarzem lub sprzedaje się alkohol, papierosy czy gaz w butlach. Fiskalizacja musi być wykonana co najmniej dobę później niż zgłoszenie do Urzędu Skarbowego o rozpoczęciu rejestracji za pomocą kasy. Można też w piśmie o zgłoszeniu poinformować Urząd Skarbowy, że termin fiskalizacji będzie zależał od możliwości wykonawczych serwisu. Jeżeli fiskalizacja nastąpi przed zadeklarowanym terminem, absolutnie nie wolno nam wcześniej dokonywać żadnych transakcji na kasie. Fiskalizacja po terminie raczej nie ma sensu. Pamiętajmy, że deklarowany termin musi być zgodny z ustawowym obowiązkiem o rozpoczęciu rejestracji obrotów przy pomocy kasy fiskalnej, w przeciwnym razie nie otrzymamy zwrotu za zakupioną kasę.

  • FAQ
  •