Czy można wycofać już wprowadzoną do kasy transakcję?

Tak, ale tylko dopóki nie jest zamknięty paragon, wtedy można go anulować. Po zatwierdzeniu paragonu i wydrukowaniu w żaden sposób nie można go anulować. W sytuacji, jeśli klient zwróci zakupiony towar, musi być do niego załączony oryginał paragonu. Na jego odwrocie klient się podpisuje i podaje swoje dane. Na podstawie tego paragonu należy sporządzić notę księgową.

  • FAQ
  •