Czy można zmienić serwisanta swojej kasy?

Tak, każdy użytkownik kasy ma do tego prawo. Jeśli serwisant pracuje w tej samej firmie, po prostu dopisuje się go w „Książce kasy”.  Natomiast zmiana firmy, prowadzącej serwis, wymaga zgody producenta lub importera. Pozytywną decyzję uzyskuje się zazwyczaj prawie automatycznie, ale trzeba za nią zapłacić producentowi, najczęściej ok. 100 zł + VAT. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy poprzedni serwis przestał istnieć, wtedy opłat nie ma. Jeśli zalegamy z płatnościami względem naszego serwisu, fabryka może stanąć w jego obronie i nie zezwolić na zmianę.

  • FAQ
  •