NIEODWRACALNOŚĆ FISKALIZACJI

Fiskalizacja jest procesem nieodwracalnym! Nasz NIP jest wpisywany do modułu fiskalnego. Jeśli w tym momencie ktoś popełni błąd i np. przestawi cyfry, cały moduł fiskalny trzeba będzie wymienić, a to wiąże się z dużym kosztem i kłopotem. Serwisant z reguły prosi o potwierdzenie wpisywanego numeru NIP. Tego momentu nie wolno bagatelizować, musimy dokładnie sprawdzać czy jest on prawidłowy. Pozostałe dane, np. adres, będzie można w przyszłości zmieniać, ale nie NIP! Kasa będzie drukować wprowadzone dane na początku każdego paragonu, który jest dokumentem fiskalnym.

FISKALIZACJA KASY