SZKOLENIA

Użytkowanie kasy fiskalnej jest proste. Codziennie należy zamknąć dzień i wydrukować raport dobowy. Płatnicy VAT drukują także raport miesięczny.

Na początku potrzebny jest czas do „oswojenia się” z kasą fiskalną i samodzielnych ćwiczeń. W tym celu powinniśmy kupić ją wcześniej, aby móc potrenować w trybie szkoleniowym. Niektóre osoby odczuwają stres zdając sobie sprawę, że jedno naciśnięcie przycisku na kasie pociąga za sobą odpowiedzialność skarbową. „Oswojenie” się z kasą i poznanie jej działania powoduje, że  staje się ona pożytecznym urządzeniem, ułatwiającym pracę i rozliczenia z fiskusem.

Firma Contact Service prowadzi profesjonalne szkolenia dla użytkowników kas zarówno grupowe, jak indywidualne – zależnie od zgłaszanego zapotrzebowania.

Patrz: ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE] [link]