ZWROT PIENIĘDZY ZA KASĘ

Podatnik, który rozpoczyna ewidencjonowanie obrotu, może odliczyć od podatku kwotę wydatkowaną na zakup kas fiskalnych, które zostały zgłoszone przed dniem powstania obowiązku ich stosowania. Otrzyma on zwrot wysokości 90% ceny każdej zakupionej kasy, nie więcej jednak niż 700 zł od sztuki.

Przykład: z ponktu widzenia odliczenia najkorzystniej, jeśli kasa kosztuje 777,78 zł + VAT, czyli trzeba wyłożyć 949,89 zł. W efekcie kasa ta będzie nas kosztować 249,89 zł za sztukę, resztę zwróci Urząd Skarbowy (w postaci odliczenia od należnego podatku, jeśli jest się płatnikiem VAT, albo przelewem na konto, jeśli się nie jest płatnikiem VAT).

Zakup kasy jest naszym kosztem (cała kwota) w związku z tym obniży to nasz podatek dochodowy. W efekcie kasa będzie nas kosztowała jeszcze mniej.