„KSIĄŻKA KASY”

Książka kasy fiskalnej jest fabrycznie przypisana do danego rządzenia fiskalnego. Tego dokumentu  nie wolno gubić. Musi on być zawsze tam, gdzie jest kasa. Zawiera między innymi informację, komu wolno zerwać plomby i naprawiać kasę. Jest ważnym dokumentem dla Urzędu Skarbowego. Po fiskalizacji wpisuje się w nią serwisant, co daje mu uprawnienia do naprawiania danej kasy. Właściciel także podpisuje się w książce. Musi także wpisać do niej numer ewidencyjny kasy, który otrzymuje z Urzędu Skarbowego ok. 2 tygodnie po fiskalizacji. Numer ten musi być także umieszczony przez właściciela kasy na obudowie.

FISKALIZACJA KASY