OBOWIĄZEK POSIADANIA KASY FISKALNEJ PRZEZ LEKARZY

Od 1 maja 2011 r. również lekarze, świadczący usługi dla pacjentów prywatnych (nie dla firm), będą mieli obowiązek używania kas fiskalnych. Oficjalnie nazywa się to „obowiązkiem rejestracji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej”. Dotyczy to osób, które w 2010 r. sprzedały usługi wartości powyżej 40.000,- zł. Lekarze, którzy w ramach prywatnej praktyki świadczą usługi refundowane przez NFZ, również podlegają obowiązkowi posiadania kasy fiskalnej, o ile wartość usług, za które pacjenci płacili gotówką, przekraczała 40 tys. zł. (przy rozpoczynaniu działalności  20 tys. zł).