SPECYFIKA SPRZEDAŻY W GABINECIE WETERYNARYJNYM

W odróżnieniu od lekarzy weterynarze poza leczeniem zwierząt oferują różnego rodzaju kosmetyki, leki dla zwierząt oraz odżywki i karmy. Każdy towar musi być wprowadzony do kasy. Zgodnie z ustawą sprzedający towar lub usługę nawet po kilku latach na pytanie urzędu skarbowego ma obowiązek określić na podstawie paragonu, co sprzedał. Nie wolno sprzedawać opisując jedynie grupy towarów. Asortyment może być tak liczny (np. powyżej 2 tys. pozycji), co spowoduje, że najprostsze i najtańsze kasy nie mają wystarczającej pamięci (PLU). Trzeba kupić kasę, która jest w stanie te wszystkie towary i usługi zapamiętać, albo drukarkę fiskalną, współpracującą z odpowiednim oprogramowaniem na komputerze, który będzie już miał wprowadzony cały asortyment.