Zakład Elektroniczny - działamy od 1989 r.

Kasy i taksometry dla taksówkarzy

Uwagi ogólne dla taksówkarzy
Taksówkarze są „ulubieńcami” Urzędu Skarbowego. Wszyscy inni musza osiągnąć w poprzednim roku 20 tys. zł obrotu, przedtem nim powstanie obowiązek stosowania kasy. Taksówkarz musi mieć kasę od razu. Wszystkie popularne kasy, które są stosowane w punktach sprzedaży, nie nadają się do taksówki. Na polskim rynku jest tylko kilka urządzeń fiskalnych, z których może korzystać taksówkarz. Wynika to z faktu, ze urządzenia te muszą współpracować z taksometrami lub być taksometrami. Dlatego kasy taksówkowe nazywa się również kasami specjalizowanymi.

Kasa+taksometr lub kasotaksometr
Istnieją dwa rozwiązania. Układ rozłączny kasa + taksometr lub kasotaksometr. Taksometr, jako urządzenie pomiarowe, według którego pobierane są pieniądze, podlega pod Urząd Miar. Producent dostarcza dokument legalizacji pierwotnej taksometru, natomiast taksówkarz po zainstalowaniu w samochodzie, musi uzyskać od Urzędu Miar legalizację swojego zamontowanego taksometru. Urząd Miar zakłada plomby na taksometrze i od tego momentu trzeba zawsze jeździć na tym samym rozmiarze opon. Co dwa lata lub przy każdej zmianie samochodu należy dokonywać w urzędzie podobnej legalizacji. Ze względu na plomby nie wolno demontować taksometru z samochodu. Dotyczy to także kasotaksometrów.  Natomiast kasy współpracujące z taksometrami można rozłączyć i zabrać np. na noc do domu. Urząd skarbowy z kolei wymaga, aby nie rzadziej niż co dwa lata serwisant kasy dokonywał jej przeglądu oraz przy każdej ingerencji w taksometr. Firma Contact Service prowadzi sprzedaż i montaż zarówno kas + taksometrów, jak i kasotaksometrów oraz ich pełny serwis.

 csc       csc          csc                         

 

Kolejność działań dla rozpoczynających działalność taksówkarza

  1. Wybór i zakup kasy + taksometru lub kasotaksometru 
  2. Montaż zakupionego sprzętu w samochodzie przeznaczonym na taksówkę
  3. Legalizacja taksometru  w Urzędzie Miar
  4. Przegląd techniczny samochodu kwalifikujący na taksówkę
  5. Odbiór licencji taksówkarza z urzędu
  6. Decyzja od kiedy będzie rozpoczęcie działalności
  7. Zarejestrowanie działalności gospodarczej (można wcześniej)
  8. Powiadomienie urzędu Skarbowego o zamiarze rozpoczęcia rejestracji obrotów za pomocą kasy fiskalnej
  9. Fiskalizacja kasy  Patrz FISKALIZACJA KASY
  10. Prośba do Urzędu Skarbowego o zwrot  Patrz KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ NABYWCY KASY .
e-max.it: your social media marketing partner