KASA + TAKSOMETR LUB KASOTAKSOMETR

Istnieją dwa rozwiązania. Układ rozłączny kasa + taksometr lub kasotaksometr. Taksometr, jako urządzenie pomiarowe, według którego pobierane są pieniądze, podlega pod Urząd Miar. Producent dostarcza dokument legalizacji pierwotnej taksometru, natomiast taksówkarz po zainstalowaniu w samochodzie, musi uzyskać od Urzędu Miar legalizację swojego zamontowanego taksometru. Urząd Miar zakłada plomby na taksometrze i od tego momentu trzeba zawsze jeździć na tym samym rozmiarze opon. Co dwa lata lub przy każdej zmianie samochodu należy dokonywać w urzędzie podobnej legalizacji. Ze względu na plomby nie wolno demontować taksometru z samochodu. Dotyczy to także kasotaksometrów.  Natomiast kasy współpracujące z taksometrami można rozłączyć i zabrać np. na noc do domu. Urząd skarbowy z kolei wymaga, aby nie rzadziej niż co dwa lata serwisant kasy dokonywał jej przeglądu oraz przy każdej ingerencji w taksometr. Firma Contact Service prowadzi sprzedaż i montaż zarówno kas + taksometrów, jak i kasotaksometrów oraz ich pełny serwis.

            

  • KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ DLA ROZPOCZYNAJACYCH DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWKARZA
  •