FISKALIZACJA

W dniu, który zadeklarowaliśmy w Urzędzie Skarbowym jako rozpoczęcie ewidencjonowania naszego obrotu za pomocą kasy fiskalnej, serwisant musi dokonać „fiskalizacji kasy”!!!

W przyszłości tylko on będzie miał prawo ją naprawiać! Jest to proces nieodwracalny! Nasz NIP jest wpisywany do modułu fiskalnego. Pozostałe dane, na przykład adres, będzie można w przyszłości zmieniać, ale nie NIP! Kasa będzie drukować te dane na początku każdego paragonu.

To jeszcze nie wszystko. Serwisant wypisuje zgłoszenie serwisu, a my zgłoszenie podatnika o miejscu instalacji kasy. Dokumenty te muszą być dostarczone do urzędu skarbowego w ciągu 7 dni. Wypisywana jest także „Książka kasy”. Tego dokumentu  nie wolno zgubić. Musi być zawsze tam, gdzie jest kasa. Zawiera między innymi informację, komu wolno zerwać plomby i naprawiać kasę. Na zmianę serwisanta musi wyrazić zgodę producent lub importer, co wiąże się z dodatkowym kosztem i kłopotem.

Urząd Skarbowy przyśle nam numer ewidencyjny naszej kasy, który mamy obowiązek w sposób trwały umieścić na kasie, najlepiej napisać na obudowie flamastrem oraz wpisać do „Książki kasy”.

Patrz FISKALIZACJA KASY

STAŁE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA KASY REJESTRUJĄCEJ