ROZPOCZĘCIE PRACY NA KASIE FISKALNEJ

Kasa jest już uruchomiona i możemy wystawiać paragony. Oczywiście, kasa fiskalna wszystkie te paragony pamięta. Raz na dobę trzeba „kazać jej” zapisać te dane do modułu fiskalnego. Najczęściej nazywa się to „zamknięciem doby”. Kasa drukuje wtedy raport dobowy. Każdy moduł ma określoną pojemność, co określa, ile razy można to zrobić w okresie całego użytkowania kasy. Gdyby to robić codziennie (a nie każdy pracuje w weekendy) miejsca wystarczy na ponad pięć lat. Jeśli minie więcej niż 24 godziny od wystawienia pierwszego paragonu, to przy kolejnym kasa się „zbuntuje” i sama zażąda zamknięcia doby. (Ustawa VAT każe jej tak zrobić). Kopie paragonów trzeba archiwizować.

STAŁE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA KASY REJESTRUJĄCEJ