STAŁE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA KASY REJESTRUJĄCEJ

Raz na dwa lata wpisany w książkę serwisant danej kasy musi ją skontrolować i dokonać odpowiedniego wpisu. Tego musi pilnować właściciel kasy! Jeśli ktoś jest płatnikiem VAT-u, co miesiąc musi drukować raport miesięczny i rozliczać się z fiskusem. Jeżeli komuś wystawiliśmy paragon, a on chce dostać także fakturę, to wręczając mu oryginał faktury, do naszej kopii musimy dopiąć oryginał paragonu.

Jest oczywiste, że wszystkie transakcje muszą być rejestrowane na kasie rejestrującej. Sprawne działanie kasy jest w interesie jej właściciela. Wszelkie problemy z kasą muszą być natychmiastowo zgłaszane do swojego serwisanta, a o ile nastąpiła awaria modułu fiskalnego także do Urzędu Skarbowego. Kopie paragonów muszą być przechowywane przez pięć lat.

KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ NABYWCY KASY