ZAKRES DZIAŁALNOŚCI FIRMY CONTACT SERWIS

Firma Contact Service prowadzi:

- profesjonalne szkolenia dla użytkowników urządzeń fiskalnych – indywidualne i grupowe,

- doradztwo i pomoc dla indywidualnego klienta w zakresie zakupu kasy, jej użytkowania oraz kontaktów z Urzędem Skarbowym,

- pomoc w przygotowaniu właściwej dokumentacji przy zakupie kasy lub taksometru,

- sprzedaż dobrej jakości kas i drukarek fiskalnych,

- sprzedaż i montaż taksometrów oraz terminali płatniczych,

- pełna obsługa w zakresie fiskalizacji,

- możliwość wcześniejszej rezerwacji terminu fiskalizacji,

- pełną opiekę serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym,

- serwis fabryczny „Elzab”,

- możliwość wykupienia dodatkowej stałej opieki serwisowej o skróconym czasie reakcji oraz innych form zapewniających ciągłość pracy urządzeń fiskalnych,

- sprzedaż grupową na bardzo korzystnych warunkach cenowych i serwisowych.

O firmie Contact Service