KOGO OBEJMUJE OBOWIĄZEK POSIADANIA KAS FISKALNYCH

Wszyscy, którzy prowadzą sprzedaż dla ludności i mają odpowiednio wysokie obroty (niezależnie od tego czy są płatnikami VAT) mają obowiązek posiadania kasy fiskalnej. Wyjątek stanowią te grupy zawodowe, które Minister Finansów zwolnił z tego obowiązku. Każdego roku zmniejsza liczbę grup zawodowych uprawnionych do korzystania z tego zwolnienia.

Niektóre grupy zawodowe od wielu już lat mają obowiązek rejestrować swoje obroty za pomocą kas fiskalnych, np.: właściciele sklepów, fryzjerzy, kosmetyczki, taksówkarze i in. Najnowsze jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Dziennik Ustaw nr 138 z dnia 30 lipca 2010 r. poz. 930