GRUPY ZAWODOWE, KTÓRE WCHODZĄ W OBOWIĄZEK POSIADANIA KAS FISKALNYCH OD 1 MAJA 2011

Od 1 maja 2011 r. kasy fiskalne muszą posiadać osoby prowadzące działania w zakresie  m. in.:

  • usług prawnych, doradczych i rachunkowo-księgowych,
  • ochrony zdrowia i opieki społecznej (lekarze, dentyści, terapeuci, weterynarze i in.),
  • usług pogrzebowych,
  • rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu,
  • tłumacze, zwłaszcza tłumacze przysięgli,
  • usług sekretarskich,
  • rzeczoznawcy,
  • usług inżynieryjnych i architektonicznych,
  • organizowania imprez masowych, turystycznych i w zakresie kultury,
  • usług ochroniarskich i detektywistycznych.

DOTYCZY PŁATNIKÓW VAT

KTO MUSI MIEĆ KASĘ FISKALNĄ?