DOTYCZY PŁATNIKÓW VAT

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej dotyczy zarówno płatników VAT, jak i osób nie będących planikami VAT, niezależnie od sposobu rozliczania się z fiskusem (Spółki typu „z o.o.” i „SA”, na zasadach karty podatkowej czy książki przychodów i rozchodów).

Dotyczy wszystkich podmiotów, które w 2010 r. przekroczyły 40 tys. obrotu. (dla nowopowstałych firm 20 tys.) Dla płatników VAT są to kwoty netto, a dla pozostałych brutto.