OBOWIĄZEK WOBEC URZĘDU SKARBOWEGO

Zakup i prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej jest obowiązkiem skarbowym każdego, kto prowadzi działalność w zakresie określonym przez Ministra Finansów. Rozliczanie się z Urzędem Skarbowym przy zastosowaniu kasy fiskalnej jest obowiązkiem związanym z obliczaniem i odprowadzaniem należnych podatków. „Przegapienie” lub zbagatelizowanie zakupu kasy wiąże się z poważnymi sankcjami finansowymi, jaki może nałożyć Urząd Skarbowy, który egzekwuje stosowanie kas fiskalnych i sposób ich rozliczania.

W przypadku kontroli lub jakiegoś „życzliwego donosiku”, możemy mieć poważne problemy. Tymczasem, jeśli wszystko zrobimy, kiedy trzeba i jak należy, Skarb Państwa jeszcze dopłaci nam do kupowanych kas.

Patrz: Fiskalizacja kasy

Patrz: Jak uzyskać zwrot pieniędzy za kasę?