PODSTAWA PRAWNA DOTYCZĄCA KAS FISKALNYCH

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Dziennik Ustaw nr 138 z dnia 30 lipca 2010 r. poz. 930

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących

Dziennik Ustaw nr 228 z dnia 24 grudnia 2008 r. poz. 1509

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania.

Dziennik Ustaw nr 212 z dnia 1 grudnia 2008 r, poz. 1338

Ustawa z dnia 7 listopada 2008 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Dziennik Ustaw nr 209 z dnia 28 listopada 2008 r. poz. 1320

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Dziennik Ustaw nr 54 z dnia 5 kwietnia 2004 r. poz. 535.

Ministerstwo Finansów opyublikowało w grudniu 2010 przydatną broszurę: Kasy rejestrujące prawa i obowiązki podatnika rozpoczynającego ewidencjonowanie za pomocą kas rejestrujących.

Ustawa podnosząca stawki podatku VAT z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. Dziennik Ustaw nr 238 z dnia 17 grudnia 2010 r. poz. 1578.