Serwisant kasy fiskalnej

Firma, która sprzedaje kasę jest zobowiązana do prowadzenia serwisu dilerskiego, najpierw w ramach gwarancji, a później odpłatnie. Wybór stałego serwisanta łączy się więc z wyborem firmy, w której kupowany jest sprzęt. Po dokonaniu fiskalizacji i wpisaniu się do „Książki kasy rejestrującej” tylko ten właśnie serwisant ma uprawnienia do zdejmowania plomb i dokonywania napraw. Ponosi on odpowiedzialność przed Urzędem Skarbowym za prawidłowe funkcjonowanie kasy rejestrującej podczas rejestracji obrotów. Ma obowiązek ją serwisować i dokonywać napraw.  

Zmiana serwisu i serwisanta wiąże się z obowiązkiem zawiadomienia Urzędu Skarbowego oraz producenta lub importera, co często wiąże się z dodatkowym kosztem, kłopotem i wymaga czasu. Taka zmiana jest konieczna, jeśli firma, która sprzedała kasę nie prowadzi prawidłowo serwisu lub po prostu po okresie, kiedy hossa na sprzedaż kas się skończyła, likwiduje swoją działalność.

Serwis Firmy Contact Service opiekuje się kasami, również takich klientów, którzy zakupili je na początku wprowadzenia obowiązku rejestrowania obrotu za pomocą kas fiskalnych, czyli od kilkunastu lat.

e-max.it: your social media marketing partner