naglowek3

Zakup i prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej jest obowiązkiem skarbowym każdego, kto prowadzi działalność w zakresie określonym przez Ministra Finansów. Rozliczanie się z Urzędem Skarbowym przy zastosowaniu kasy lub drukarki fiskalnej jest obowiązkiem związanym z obliczaniem i odprowadzaniem należnych podatków. „Przegapienie” lub zbagatelizowanie zakupu urządzenia fiskalnego wiąże się z poważnymi sankcjami finansowymi, jaki może nałożyć Urząd Skarbowy, który egzekwuje stosowanie kas i drukarek fiskalnych oraz sposób ich rozliczania.

W przypadku kontroli lub jakiegoś „życzliwego donosiku”, możemy mieć poważne problemy. Tymczasem, jeśli wszystko zrobimy, kiedy trzeba i jak należy, Skarb Państwa jeszcze dopłaci nam do kupowanych kas.

Fiskalizacja kasy

Nasz NIP jest wpisywany do modułu fiskalnego, a urządzenie przechodzi z trybu szkoleniowego

Termin fiskalizacji kasy

W dniu, który zadeklarowaliśmy w Urzędzie Skarbowym jako rozpoczęcie ewidencjonowania naszego obrotu za pomocą kasy fiskalnej, serwisant (najpóźniej w tym dniu) musi dokonać „fiskalizacji kasy”!

Wybór serwisu kasy fiskalnej

Od wyboru firmy, w której kupiliśmy naszą kasę fiskalną, zależy jakiego będziemy mieli stałego serwisanta.  W przyszłości tylko on będzie miał prawo naprawiać i kontrolować naszą kasę! Serwis kas fiskalnych Contact Service w Gdańsku opiekuje się kasami, również takich klientów, którzy zakupili je na początku wprowadzenia obowiązku rejestrowania obrotu za pomocą kas fiskalnych, czyli od kilkunastu lat.

Nieodwracalność fiskalizacji

Fiskalizacja jest procesem nieodwracalnym! Nasz NIP jest wpisywany do modułu fiskalnego. Jeśli w tym momencie ktoś popełni błąd i np. przestawi cyfry, konieczna będzie wymiana modułu w kasie fiskalnej, a to wiąże się z dużym kosztem i kłopotem. Serwisant z reguły prosi o potwierdzenie wpisywanego numeru NIP. Tego momentu nie wolno bagatelizować, musimy dokładnie sprawdzać czy jest on prawidłowy. Pozostałe dane, np. adres, będzie można w przyszłości zmieniać, ale nie NIP! Kasa będzie drukować wprowadzone dane na początku każdego paragonu, który jest dokumentem fiskalnym.

Zgłoszenie kasy fiskalnej do Urzędu Skarbowego

Po dokonaniu fiskalizacji  serwisant wypisuje zgłoszenie serwisu, a właściciel kasy zgłoszenie podatnika o miejscu instalacji kasy na odpowiednich formularzach (w przypadku kasy ON LINE zawiadomienie następuje automatycznie podczas fiskalizacji, która z tego powodu może trwać znacznie dłużej. W pozostałych przypadkach dokumenty muszą być dostarczone do Urzędu Skarbowego w ciągu 5 dni roboczych!)  Firma Contact Service pomaga swoim klientom wypisywać wszystkie konieczne dokumenty dla Urzędu Skarbowego oraz informuje, jak i kiedy należy to zrobićDodatkowo tłumaczymy też jak i kiedy złożyć dokumenty o zwrot przy zakupie pierwszego urządzenia fiskalnego.

Książka serwisowa kasy fiskalnej

Książka kasy fiskalnej jest fabrycznie przypisana do danego rządzenia fiskalnego. Tego dokumentu  nie wolno gubić. Musi on być zawsze tam, gdzie jest kasa. Zawiera między innymi informację, komu wolno zerwać plomby i naprawiać kasę. Jest ważnym dokumentem dla Urzędu Skarbowego. Po fiskalizacji wpisuje się w nią serwisant, co daje mu uprawnienia do naprawiania danej kasy. Właściciel także podpisuje się w książce. Musi także wpisać do niej numer ewidencyjny kasy, który otrzymuje z Urzędu Skarbowego. Numer ten musi być także umieszczony przez właściciela kasy na jej obudowie.

Oświadczenia pracowników

Jeśli pracujemy na własny rachunek i samemu będziemy obsługiwać kasę, to nie ma problemu, ale jeśli mamy pracowników którzy będą naszą kasę lub drukarkę obsługiwać wystawiając paragony przed tym nim zaczniemy używać kasy musimy dopilnować by podpisali specjalne Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami prowadzenia ewidencji.

Przegląd kasy fiskalnej – jak często

Każdy posiadacz kasy bądź drukarki fiskalnej ma obowiązek dopilnować, by co najmniej raz na dwa lata przypisany do urządzenia serwisant wykonał tz. PRZEGLĄD KASY/DRUKARKI upewniając się, że jest ona w pełni sprawna, zawiera aktualne dane podatnika i poprawnie nalicza wszystkie podatki. Po wykonaniu przeglądu serwisant musi dokonać odpowiedniego wpisu w książce kasy oraz zawiadomić o dokonaniu powyższego Urząd Skarbowy pod który podlega właściciel kasy.

W dniu 1 Maja 2019 r. weszła w życie USTAWA z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Uchwała ta wprowadza następujący zapis: 13. Podmioty prowadzące serwis kas rejestrujących z elektronicznym i papierowym zapisem kopii są obowiązane składać do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wykazy obowiązkowych przeglądów technicznych tych kas w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został dokonany przegląd...

Przy obecnym etapie komputeryzacji urzędów oznacza to, że za dwa lata urzędy będą dokładnie wiedziały kto się opóźnia z przeglądem danej kasy. Opóźnienie nawet o dzień po terminie oznacza mandat 300,- PLN. Jeśli nie minęło 5 lat to może jeszcze zażądać zwrotu zwolnienia za zakup kasy.

Obowiązki właściciela kasy i drukarki fiskalnej

Jeśli ktoś jest płatnikiem VAT-u, musi drukować raporty dobowe oraz raport miesięczny i rozliczać się z fiskusem. Jeżeli komuś wystawiliśmy paragon, a on chce dostać także fakturę, to wręczając mu oryginał faktury, do naszej kopii musimy dopiąć oryginał paragonu.

Jest oczywiste, że wszystkie transakcje muszą być rejestrowane na kasie lub drukarce rejestrującej. Sprawne działanie urządzenia fiskalnego jest w interesie jego właściciela. Wszelkie problemy z kasą / drukarką muszą być natychmiastowo zgłaszane do serwisu, a o ile nastąpiła awaria modułu fiskalnego także do Urzędu Skarbowego. Kopie paragonów, raportów dobowych oraz miesięcznych muszą być przechowywane przez pięć lat.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.