naglowek3

Najnowsze rozporządzenia prawne dotyczące stosowania kas i drukarek fiskalnych.

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach

Dziennik Ustaw z dnia 10 kwietnia 2019 r. poz. 675

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących

Dziennik Ustaw z dnia 30 kwietnia 2019 r. Poz. 816 

Przykład wchodzących zmian:


Rozdział 2
Sposób prowadzenia ewidencji oraz warunki i sposób używania kas

Oddział 1
Przepisy ogólne

§ 6. 1. Podatnicy, prowadząc ewidencję:

5) przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw
towarów i usług, w następujący sposób:
a) literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
b) literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
c) literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
d) literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
e) literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
f) literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku
sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;

Rozdział 5
Przepisy przejściowe i przepis końcowy

§ 59. Podatnik używający kasy na dzień wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia może stosować do dnia 31 lipca
2019 r. dotychczas stosowane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane
do nazw towarów i usług.

 

Starsze rozporządzenia prawne dotyczące kas rejestrujących

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących 

Dziennik Ustaw z dnia 31 grudnia 2018 r. poz. 2519

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Dziennik Ustaw nr 138 z dnia 30 lipca 2010 r. poz. 930

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących

Dziennik Ustaw nr 228 z dnia 24 grudnia 2008 r. poz. 1509

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania.

Dziennik Ustaw nr 212 z dnia 1 grudnia 2008 r, poz. 1338

Ustawa z dnia 7 listopada 2008 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Dziennik Ustaw nr 209 z dnia 28 listopada 2008 r. poz. 1320

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Dziennik Ustaw nr 54 z dnia 5 kwietnia 2004 r. poz. 535.

 

Dużo przydatnych informacji znaleźć można na stronach poradnikprzedsiębiorcy.pl

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.